ВЛАКОВЕ

Преходи за всички в училище

ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ВЛАКОВЕТЕ

TRAINS се съфинансира от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз и се провежда от екип от изследователи, практици и преподаватели от няколко институции в Европа. Лийдс Бекет Юнивърсити (Обединеното кралство) ръководи този проект в сътрудничество с НАРХУ - Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания (България), и Института по детско образование и психология, Европа (Ирландия). Проектът TRAINS ще се стреми да улесни по-успешния преход към началното училище за всички ученици в Европейския съюз, като съчетае най-съвременните изследвания в областта на успешния преход към училище с най-добрите практики в образованието в Европа. За да се постигне това, партньорите ще си сътрудничат тясно с педагози и учители, работещи в участващите страни, за да получат информация за разработването и последващата оценка на адаптирани материали за обучение и професионално развитие на педагогическите специалисти.

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм+". Настоящата публикация [съобщение] отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
bg_BGBulgarian